Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αγαπητοί γονείς,

 • Σας υπενθυμίζουμε ότι η εγγραφή των μαθητών στο ΠΣΔ μπορεί να γίνει μέχρι 30/03/2020, παρακαλώ να απαντήσετε στο mail(mail@dim-lefkon.kyk.sch.gr)  του σχολείου αν κάνατε την εγγραφή του/των παιδιού/ών σας. Επισημαίνουμε ότι για την εγγραφή των μαθητών πρέπει να γνωρίζετε  τον Αριθμό Μητρώου(ΑΜ)  του μαθητή.
 • Σας ενημερώνουμε ότι η εκπαιδευτικός της Γ' τάξης για τεχνικούς λόγους, δεν έχει τη δυνατότητα δημιουργίας ψηφιακής τάξης.Για το λόγο αυτό επικοινωνεί με τους μαθητές για τις επαναληπτικές ασκήσεις μέσω e-mail. 
 • Σας ενημερώνουμε επίσης ότι από την επόμενη Δευτέρα 29/03/ η εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα υποστηρίζεται από την εκπαιδευτική τηλεόραση στην ΕΡΤ2. Συντονιστείτε λοιπόν 
 • Παραθέτουμε  link με τις οδηγίες εγγραφής στο ΠΣΔ  και χρήσης της ψηφιακής τάξης. 
 • https://www.youtube.com/watch?v=97xHKvbjRj4&feature=youtu.be  πατώντας πάνω,  βλέπετε  κατευθείαν το  video  με τις σχετικές οδηγίες. 

Τρίτη 24 Μαρτίου 2020

Παροχή προσωπικών λογαριασμών από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
 Παροχή προσωπικών λογαριασμών στους μαθητές της Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
Για τη διασύνδεση των σχολείων, των εκπαιδευτικών και των μαθητών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ένα ασφαλές δίκτυο και την παροχή ποιοτικών  ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε αυτούς, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων λειτουργεί και εξελίσσει το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (www.sch.gr).
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων λαμβάνοντας υπόψη του την ανάγκη για:
·              την προσωποποιημένη πρόσβαση των μαθητών/μαθητριών σε περιβάλλοντα σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης που παρέχονται από το Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων και από εποπτευόμενους φορείς του,
·              την ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της υποστήριξης των εκπαιδευτικών μεθόδων με σύγχρονα μέσα επικοινωνίας, διδασκαλίας και συνεργασίας,
·              την εξοικείωση των μαθητών με τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, στο πλαίσιο των γνωστικών αντικειμένων που διδάσκονται στο σχολείο,
·              την πρόσβαση των μαθητών στις υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, οι οποίες παρέχονται με απολύτως ασφαλή τρόπο και σε ένα σαφώς ορισμένο πλαίσιο με πλήρη προστασία της ιδιωτικότητας των μαθητών,


υλοποίησε μία νέα ευέλικτη διαδικασία παροχής λογαριασμών πρόσβασης (μαθητικούς λογαριασμούς) στους μαθητές και τις μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη χρήση των υπηρεσιών του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου.
Με τους μαθητικούς λογαριασμούς παρέχεται η πρόσβαση των μαθητών σε ένα σύνολο υπηρεσιών του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου, όπως η ηλεκτρονική αλληλογραφία, η τηλεκπαίδευση, τα ιστολόγια,  οι κοινότητες αλλά και σε άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 Εγγραφή και δημιουργία μαθητικών λογαριασμών στο ΠΣΔ για τους μαθητές και μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Για όλους τους μαθητές/μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λειτουργεί μία νέα αυτοματοποιημένη διαδικασία δημιουργίας μαθητικών λογαριασμών ΠΣΔ με ευθύνη του κηδεμόνα, η οποία υλοποιείται με τα παρακάτω βήματα:
1.            Η εγγραφή γίνεται από τον κηδεμόνα κάθε μαθητή/μαθήτριας μέσω της εφαρμογής εγγραφής που βρίσκεται στη διεύθυνση https://register.sch.gr/students/.
2.            Για την εγγραφή απαιτείται από τον κηδεμόνα: (α) η χρήση ηλεκτρονικής συσκευής με πρόσβαση στο Διαδίκτυο και (β) να διαθέτει κινητό τηλέφωνο και προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας (email).
3.            Η εφαρμογή εγγραφής αρχικά εμφανίζει εισαγωγική σελίδα, με χρήσιμες πληροφορίες για τον μαθητή και τον κηδεμόνα του.
4.            Ο κηδεμόνας εφόσον το επιθυμεί μπορεί να συνεχίσει με την εγγραφή με το κατάλληλο πλήκτρο που υπάρχει στο τέλος της σελίδας και το οποίο οδηγεί στη φόρμα εγγραφής.
5.            Στη φόρμα εγγραφής θα πρέπει:
i.                                                   Όλα τα πεδία να συμπληρωθούν ακριβώς όπως αναγράφονται σε έλεγχο προόδου του/της μαθητή/μαθήτριας που έχει λάβει πρόσφατα από το σχολείο.
ii.                                                     Η συμπλήρωση όλων των πεδίων είναι υποχρεωτική.
iii.                                                      Τα πεδία email κηδεμόνα και κινητό τηλέφωνο κηδεμόνα συμπληρώνονται με σκοπό την εύκολη ανάκτηση των στοιχείων του λογαριασμού (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης) από  τον κάτοχό του.
6.            Αφού ο κηδεμόνας διαβάσει τους Όρους Χρήσης και τη Δήλωση Εχεμύθειας μπορεί να προχωρήσει στην υποβολή της φόρμας για τη δημιουργία του μαθητικού λογαριασμού.
7.            Η ορθότητα των στοιχείων μαθητή/μαθήτριας επιβεβαιώνεται από το σύστημα mySchool και δημιουργείται ο λογαριασμός.
8.            Με τη δημιουργία του λογαριασμού εμφανίζονται τα στοιχεία πρόσβασης, όνομα χρήστη (username), κωδικός πρόσβασης (password) και e-mail, τα οποία και πρέπει να διατηρήσει ο κηδεμόνας για την πρόσβαση του μαθητή στις υπηρεσίες του ΠΣΔ.
9.            Ταυτόχρονα, αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα στην e-mail διεύθυνση του κηδεμόνα με το όνομα χρήστη και χρήσιμες οδηγίες για την ανάκτηση του κωδικού πρόσβασης σε περίπτωση που ξεχαστεί.
10.         Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επιβεβαίωση της ορθότητας των στοιχείων (βήμα 7) και η δημιουργία του λογαριασμού, ο κηδεμόνας μπορεί να επικοινωνήσει με το σχολείο ώστε να διασταυρώσει την ορθότητα των στοιχείων του/της μαθητή/μαθήτριας. Εναλλακτικά, μπορεί να υποβάλει αίτημα υποστήριξης προς το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο από τη σχετική επιλογή που υπάρχει στην οθόνη της εφαρμογής.
Για την προστασία της ιδιωτικότητας του μαθητή/μαθήτριας το όνομα χρήστη (username) που παράγεται δεν έχει σχέση με τα προσωπικά στοιχεία του μαθητή/μαθήτριας.


Τονίζεται ότι η νέα αυτοματοποιημένη διαδικασία εγγραφής λειτουργεί παράλληλα με την καθιερωμένη διαδικασία διαχείρισης μαθητικών λογαριασμών από την πλευρά του σχολείου και δεν την αντικαθιστά, αλλά την συμπληρώνει ως προς το σκέλος της εγγραφής.

1. Διαχείριση των μαθητικών λογαριασμών

Η καθιερωμένη διαδικασία διαχείρισης μαθητικών λογαριασμών στο ΠΣΔ από την πλευρά του σχολείου εξακολουθεί να ισχύει, για το σύνολο των σχολείων (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης).
Η διαχείριση, δηλαδή η δημιουργία, η τροποποίηση, η διαγραφή μαθητικών λογαριασμών, η εκτύπωση των στοιχείων τους, κλπ, εξακολουθεί να γίνεται από τα σχολεία μέσω διαχειριστικής εφαρμογής1, από την οποία παρέχονται πληροφορίες για τη διαδικασία παραγωγής και διαχείρισης μαθητικών λογαριασμών, για τη διάρκεια ισχύος των λογαριασμών και για τους όρους χρήσης.
Η πρόσβαση στην εφαρμογή επιτρέπεται με τα στοιχεία του επίσημου λογαριασμού του σχολείου  στο ΠΣΔ, καθώς επίσης και από τους εκπαιδευτικούς που έχουν οριστεί από τον Δ/ντή του σχολείου ως διαχειριστές με τα προσωπικά τους στοιχεία σύνδεσης τους στο ΠΣΔ.
Η διαχείριση μαθητικών λογαριασμών περιλαμβάνει τα ακόλουθα σημεία:
·              Για τη δημιουργία και γενικότερα για τη διαχείριση μαθητικών λογαριασμών από τον  υπεύθυνο                      κάθε                                   σχολείου                     χρησιμοποιείται   η                            διαχειριστική                   εφαρμογή https://register.sch.gr/students/admins.
·              Μέσω αυτής, ο διευθυντής του σχολείου μπορεί να αποδίδει δικαιώματα διαχειριστή μαθητικών λογαριασμών σε έναν ή περισσότερους εκπαιδευτικούς του σχολείου (κατά προτίμηση ειδικότητας πληροφορικής).
·              Ο διαχειριστής μαθητικών λογαριασμών του σχολείου χρησιμοποιώντας την παραπάνω διαχειριστική εφαρμογή μπορεί να δημιουργήσει και να εκτυπώσει μαθητικούς λογαριασμούς.
·              Για τη δημιουργία μαθητικών λογαριασμών το σχολείο θα πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη του κηδεμόνα κάθε μαθητή. Για το σκοπό αυτό στη διαχειριστική εφαρμογή υπάρχει το έντυπο συναίνεσης κηδεμόνα.
·              Για την γνωστοποίηση των στοιχείων λογαριασμού στον κηδεμόνα, εφόσον ζητηθούν, μπορεί από τη διεύθυνση του σχολείου να χρησιμοποιηθεί όποιος τρόπος κριθεί κατάλληλος.
Αναλυτικά διατυπωμένοι οι όροι χρήσης, οδηγίες καλής χρήσης, τεχνικές οδηγίες και έντυπα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα https://register.sch.gr/students/help/.


2.Ενημέρωση των σχολείων, των κηδεμόνων και των μαθητών/μαθητριών

Η ενημέρωση των σχολείων για την παροχή λογαριασμών ΠΣΔ στους μαθητές/μαθήτριες θα γίνει με τους παρακάτω τρόπους:
·              Με την παρούσα εγκύκλιο.
·              Με την αποστολή ενημερωτικού μηνύματος με το ίδιο περιεχόμενο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.
·              Όλο το υλικό είναι αναρτημένο και δημόσια διαθέσιμο:
(β) https://register.sch.gr/students/help/, απ’ όπου μπορούν να τα παραλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί, οι κηδεμόνες και οι μαθητές.

3.Υπηρεσίες του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου για τους μαθητές και τις μαθήτριες
Στην πύλη του ΠΣΔ (https://www.sch.gr) έχει αναρτηθεί και ενημερώνεται τακτικά υλικό και σύνδεσμοι:
·              με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και συνδέσμους χρήσης του μαθητικού λογαριασμού
·              πληροφορίες για τις υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και τον τρόπο αξιοποίησής τους στο εκπαιδευτικό έργο, υπάρχουν στην πύλη του ΠΣΔ και ειδικά στην ιστοσελίδα www.sch.gr/services.


4. Πλαίσιο καλής χρήσης της παρεχόμενης υπηρεσίας
Η ευθύνη διαχείρισης του λογαριασμού και η μη διαρροή των στοιχείων πρόσβασης σε τρίτους αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του κατόχου του λογαριασμού, δηλαδή του/της μαθητή/μαθήτριας και  του κηδεμόνα του.
Επισημαίνεται ότι οι μαθητικοί λογαριασμοί πρέπει να χρησιμοποιούνται αυστηρά και μόνο για εκπαιδευτική χρήση και στα πλαίσια των σχολικών δραστηριοτήτων.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κακόβουλη χρήση του λογαριασμού, ο λογαριασμός απενεργοποιείται ή διαγράφεται μόνιμα.
5. Υποστήριξη μαθητικών λογαριασμών

Η ανάκτηση κωδικού σε περιπτώσεις που απαιτηθεί θα γίνεται αποκλειστικά μέσω email ή μηνύματος σε κινητή συσκευή (SMS) από την ιστοσελίδα https://register.sch.gr/password/.
Ο διαχειριστής του μαθητικού λογαριασμού μπορεί να ορίσει νέο κωδικό πρόσβασης σε κάθε μαθητικό λογαριασμό εφόσον αυτό ζητηθεί από τον κηδεμόνα του μαθητή.

ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ οικογενειών και παιδιών


Εγγραφή μαθητών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο από γονείς

Αγαπητοί γονείς όπως γνωρίζετε γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια για την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας προχωρούν στη δημιουργία ψηφιακής τάξης. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας μπορεί να αργήσει λίγο λόγω τεχνικών προβλημάτων.
 Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να αρχίσει η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, θα πρέπει οι μαθητές/τριες του σχολείου μας να αποκτήσουν λογαριασμό στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, την πλατφόρμα που υποστηρίζει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

 • Για την εγγραφή του μαθητή/τριας στο ΠΣΔ χρειάζεται ο ΑΜ(αριθμός μητρώου) του κάθε μαθητή και τα στοιχεία του(ονοματεπώνυμο,πατρώνυμο, μητρώνυμο) .
 • Για τους μαθητές των τάξεων Γ,Δ,Ε και ΣΤ μπορείτε να βρείτε τον ΑΜ στο φύλλο ελέγχου με τη βαθμολογία (π.χ. 96)
 • για τους μαθητές των τάξεων Α και Β θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το σχολείο.
 • Θα πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι επειδή πολλοί γονείς προσπαθούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στο ΠΣΔ, υπάρχει πιθανότητα να καθυστερήσει η όλη διαδικασία. δεν υπάρχει λοιπόν λόγος ανησυχίας.
 • Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με το σχολείο.
              Ακολουθεί ένα video με οδηγίες για την εγγραφή των μαθητών στο ΠΣΔ.

Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020

ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ- προτάσεις για δημιουργική απασχόληση στο διαδίκτυο, 2

Αγαπητοί γονείς,  

  σε αναμονή ανακοινώσεων και οδηγιών από το ΥΠΑΙΘ για τη λειτουργία των σχολείων και σε συνέχεια της προηγούμενης ανάρτησης παραθέτουμε ψηφιακές διευθύνσεις όπου τα παιδιά μπορούν  να απασχοληθούν  δημιουργικά από  το σπίτι. Οι παρακάτω προτάσεις είναι ενδεικτικές και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη διδασκαλία στην τάξη. 


  Προτάσεις για ενδιαφέροντες εκπαιδευτικούς και επιμορφωτικούς ιστότοπους
α.   Να ακούσουν παραμύθια, να διαβάσουν ιστορίες και ψηφιακά βιβλία

http://www.mikrosanagnostis.gr/istoria.asp το «Μικρό Αναγνώστη» μπορείς να ακούσεις αποσπάσματα ή ολόκληρες ιστορίες αγαπημένων συγγραφέων διαβασμένες από γνωστούς ηθοποιούς, ενώ εσύ τις διαβάζεις παράλληλα γυρνώντας τις σελίδες του ψηφιακού βιβλίου!β. Να δουν εκπαιδευτικά βίντεο, θεατρικές παραστάσεις κλπ

Εκπαιδευτική Τηλεόραση http://www.edutv.gr

Παιδικές θεατρικές παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου http://www.nt-archive.gr/theaters.aspx?company=10&fbclid=IwAR3JegcR-YGSySMFNvAYig39jrOEm5C4vuRv5wxi00OI0yvZ5Qn0cQhRSFE

Ελληνική Μυθολογία σε κινούμενα σχέδια: https://www.youtube.com/playlist?list=PL6N-QIDgugWVwfYBu-Ipyin_ljNCGxSEp

Βίντεο για την Ελληνική Ιστορία: https://www.youtube.com/playlist?list=PL6N-QIDgugWXrDjrnkU1oJKACNIF4orA6


γ. Να εξασκηθούν στα μαθήματα με ασκήσεις και παιχνίδια:

Για τα μαθήματα Ε και τ τάξης https://anoixtosxoleio.weebly.com/epsilon900-tau940xieta.htmlΣτο Αερόστατο είναι μία εκπαιδευτική πύλη, ειδικά σχεδιασμένη για παιδιά 3-7 ετών, μέσα στην οποία μπορούν να παίζουν και παράλληλα να μαθαίνουν. http://www.mikrapaidia.gr/ccsintro/Εκπαιδευτικό Λογισμικό Δημοτικού, από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του Υπουργείου Παιδείας. http://ts.sch.gr/software

Ιστότοπος με ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την ύλη του Δημοτικού Σχολείου. http://www.jele.gr/

Εργαλεία ανάγνωσης και διδασκαλίας της λογοτεχνίας στο Δημοτικό Σχολείο από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. http://www.e-istories.gr/


ΕθνικόςΣυσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου «ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ» http://photodentro.edu.gr/aggregator/δ. Να επισκεφθούν ιστότοπους με παιχνίδια και δραστηριότητες επιμορφωτικού ενδιαφέροντοςΜουσείο της Ακρόπολης

Στο Μουσείο Ακρόπολης διαθέτει διαδικτυακά ψηφιακές εφαρμογές που αναδεικνύουν τα εκθέματα και “φωτίζουν” πτυχές του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού.


Ενδεικτικά:

-«Χρωμάτισε την Πεπλοφόρο». Ο μικρός χρήστης διαλέγει το πινέλο και τα χρώματα που επιθυμεί δημιουργώντας πολλές και απίθανες παραλλαγές στην εικόνα του αγάλματος της Πεπλοφόρου http://theacropolismuseum.gr/peploforos /

-Πρόγραμμα Γλαύκα.   το πολυεπίπεδο αυτό διαδικτυακό παιχνίδι στόχος της

εφαρμογής είναι να γνωρίσουν τα παιδιά τα έργα αποκατάστασης των

μνημείων της Ακρόπολης.


Ένας αρχαίος ναός. Διαδικτυακό παιχνίδι για την αρχιτεκτονική των αρχαίων ελληνικών ναών. http://Ancienttemple.gr

Εικονική Περιήγηση Ακρόπολης. Αποτελείται από εικόνες και πανοράματα υψηλής ανάλυσης, καθώς και από λεπτομερείς φωτογραφικές απεικονίσεις επιλεγμένων εξωτερικών όψεων των αρχαίων τειχών που περιβάλλουν το βράχο. http://Acropolisvirtualtour.gr

Η  Ζωφόρος του Παρθενώνα. Ο χρήστης μπορεί να γνωρίσει τη ζωφόρο είτε ανά λίθο, είτε μέσα από θεματικούς περιπάτους στις επιμέρους ενότητες (ιππείς, άρματα, θεοί κλπ) ενώ τα παιδιά καλούνται να παίξουν μέσα από τεστ μνήμης ή χρωματισμού. http://Parthenonfrieze.grΑθηνά, Η θεά της Ακρόπολης. Η εφαρμογή αυτή μας συμφιλιώνει με τις διαφορετικές υποστάσεις της θεάς Αθηνάς αλλά και με το Μουσείο της Ακρόπολης. Μέσα από μία εικονική περιήγηση στο Μουσείο, ο χρήστης ακολουθώντας μία δέσμη φωτός αναζητεί και παρατηρεί τα επιλεγμένα εκθέματα της θεάς. http://Acropolis-athena.gr

-----------------------------------

Εργαστήριο Ενέργειας:

Τέσσερα διασκεδαστικά παιχνίδια για την ενέργεια και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. http://Energolab.gr

-----------------------------------


Εικονική περιήγηση σε μουσεία:-----------------------------------


Εκπαιδευτικές δραστηριότητες και παιχνίδια από το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού http://imeakia.gr/

-----------------------------------


Παιχνίδια και δραστηριότητες για την Ευρωπαϊκή Ένωση https://europa.eu/learning-corner/play-games_el

-----------------------------------


Εισαγωγή στον προγραμματισμό


https://www.scratchjr.org

Πέμπτη 19 Μαρτίου 2020

ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ- Δημιουργική απασχόληση στο διαδίκτυο

Αγαπημένοι/ες μαθητές και μαθήτριες,
παραθέτουμε ορισμένες εγκεκριμένες προτάσεις για δημιουργική απασχόληση παιδιών μέσω διαδικτύου. Οι διαδικτυακές δραστηριότητες και η περιήγηση των μικρών παιδιών πρέπει να γίνεται πάντα υπό την επίβλεψη και την καθοδήγηση κάποιου ενήλικα.http://photodentro.edu.gr/aggregator/

http://www.mikrapaidia.gr/ccsintro/

http://www.jele.gr/

http://www.mikrosanagnostis.gr/thema-poihsh-mathekiafto.asp

https://www.youtube.com/watch?v=if_PTrX1dNA

http://www.saferinternet.gr/index.php?parentobjId=Page4

https://www.cyberkid.gov.gr/%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%82/

http://imeakia.gr/

http://www.e-istories.gr/

πηγή: Μαρίζα Μανωλάκη, νηπιαγωγός

Τρίτη 17 Μαρτίου 2020

Ενημέρωση για την τηλεκπαίδευση


Αγαπητοί γονείς,

σας ενημερώνουμε ότι η σχολική μας μονάδα έχει προβεί στην καταχώριση των ηλεκτρονικών διευθύνσεων (email) και των κινητών τηλεφώνων των κηδεμόνων στην διαδικτυακή πλατφόρμα στο σύστημα myschool, σε περίπτωση που ξεκινήσει η τηλεκπαίδευση για τους μαθητές/τριες των Δημοτικών Σχολείων.
Για οποιαδήποτε ενημέρωση υπάρξει από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σε σχέση με την τηλεκπαίδευση, θα ενημερωθείτε άμεσα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει καταχωρηθεί στο myschool.


Τρίτη 10 Μαρτίου 2020

Οδηγίες και μέτρα πρόληψης για τον κορωνοϊό COVID-19

Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές του σχολείου για τον κορωνοϊό COVID-19


 • Η εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας προς τις σχολικές μονάδες ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΙΟ from marialenaki


 • video σχετικό με τα συμπτώματα του κορωνοϊού COVID-19


 • προφυλάξεις για τις ευπαθείς ομάδες Δευτέρα 2 Μαρτίου 2020

Καλή Σαρακοστή


«να γίνομαι άνεμος για τον χαρταετό
και χαρταετός για τον άνεμο,
ακόμη και όταν ουρανός δεν υπάρχει.»
                                                              Οδυσσέας  Ελύτης