Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2023

20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ


20 Νοεμβρίου,  παγκόσμια ημέρα για τα δικαιώματα του παιδιού 


Σύμφωνα με το άρθρο 6 της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κάθε παιδί  έχει εγγενές δικαίωμα στη ζωή.
Τα Συμβαλλόμενα κράτη μέρη εξασφαλίζουν, στο μέτρο του δυνατού, την επιβίωση και την ανάπτυξη του παιδιού.
Είναι υποχρέωση των κρατών να σέβονται το   δικαίωμα των παιδιών να ζουν με ασφάλεια και ειρήνη, 
να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, σε υπηρεσίες υγείας και στην κοινωνική ζωή, χωρίς αποκλεισμούς. 

.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου